انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت های اجتماعی

به منظور ارتقای اخلاق کسب و کار ، اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی و اجرای آن در کسب و کار و بنگاههای اقتصادی کشور و نهادینه شدن آن به منظور کمک به توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور و در راستای اجرائی شدن ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون موادی ار برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسبی مصوب ۱۳۸۷ ، انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان با اهداف ده گانه در ۴۱ ماده قانونی با ثبت در وزارت کشور در ۱۳۹۶ تاسیس گردید.

ادامه مطلب…

کمیته های اجرایی انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی

کمیته پژوهش

کمیته آموزش

کمیته توسعه اعضا

کمیته حقوقی-داوری

کمیته تامین مالی

کمیته روابط عمومی

کمیته اجرایی

کمیته مسئولیت اجتماعی

آخرین مطالب

ویژه نامه اخلاق کسب و کار

گزارش اولین نشست هم ‏اندیشی انجمن

گزارش اولین نشست هم ‏اندیشی تحلیل رویکرد انجمن به توسعه اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی در کشور ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱…

آخرین مقالات

درستکاری و اخلاق، کلید موفقیت پایدار در کسب و کار

مفهوم درستکاری و اخلاق کسب و کار، به کاربرد اخلاق در سطح سازمانی کسب و کارها اشاره دارد. سطوح دیگری که می‏توان…

توسعه اخلاق حرفه ای و شفافیت اطلاعاتی در جهت کاهش فساد اداری – قسمت دوم

ایجاد ثبات در کسب وکارها در وهله دوم به میزان پایبندی و تعهد عملی مردم آن جامعه به ویژه نخبگان آن به اخلاقیات و…

توسعه اخلاق حرفه ای و شفافیت اطلاعاتی در جهت کاهش فساد اداری – قسمت اول

کاهش فساد عمومی در جهت پایدارسازی جامعه و اقتصاد هر کشور در وهله اول .....

تولید ارزش افزوده اقتصادی مبتنی برمسئولیت اجتماعی شرکت ها – قسمت دوم

برای ساختن آینده ای باثبات از طریق " ارزش افزوده مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها"، نیازمند داشتن نظام راهبری…

تولید ارزش افزوده اقتصادی مبتنی برمسئولیت اجتماعی شرکت ها – قسمت اول

دستیابی به سرآمدی مستمر در بنگاه های اقتصادی و توسعه یکپارچه آنها در سایه پایبندی عملی به "مسئولیت اجتماعی شرکت ها"…

حکمرانی خوب و نقش و وظائف اتاق ها

مقدمه: حکمرانی خوب، بیانگر تغییر پارادایم نقش دولت و حکومت ها است که زمینه را برای مشارکت یکسان و برابر تمام…

سلسله مباحث اخلاق کسب و کار: قسمت دوم؛ شناخت

اشاره: در شماره پیشین نشریه کیفیت و مدیریت و در قسمت اول سلسله مباحث اخلاق کسب و کار ضمن ارایه تعریف اخلاق، به…

نقش تربیت در اخلاق کسب و کار

سلسله مباحث اخلاق کسب و کار؛ قسمت سوم؛ تربیت مقالات- مهندس فرزین انتصاریان عضو کمیته تدوین استانداردهای…

اعضای انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی

اعضای افتخاری

اعضای تشکلی

اعضای حقیقی

اعضای حقوقی

اعضای موسس