آموزه های اخلاقی در نهادی مدنی در پارلمان بخش خصوصی

0

بازتاب حرکت رفتگر بجنوردی، آقای احمد ربانی، در بازگرداندن کیف حامل یک میلیارد تومان، به صاحب آن، در رسانه‏ های داخلی و بین‏ المللی و تجلیل عمومی از این رفتار، نشان می‏دهد که افراد جامعه، فارغ از آن که خود عامل به اخلاق عملی هستند یا خیر، همچنان رویکرد مثبتی به امور اخلاقی، بلکه مهم‏تر از آن مسئولیت اجتماعی دارند. بسیاری از عقلا نیز تلاش کردند تا با اتکا به این اتفاق میمون و ناشی از آموزه‏های نهادینه شده اخلاقی، با اتکا به احساس عمومی، تدبیری عقلانی بر این امر بیاندیشند و در توصیف اخلاق عملی و ترویج وجوه عالی آن بکوشند. مقاله آقای عباس آخوندی  با عنوان «بزرگداشت رفتگر بجنوردی مسئولیت شهروندی و پاسداشت اخلاق» در روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ هجدهم اردیبهشت ماه،  نیز از این دست واکنش‏ها بود. به زعم نگارنده، این عمل، بیش از آن که از نظر اخلاقی امری پسندیده بود، دربرگیرنده امری به نام «مسئولیت اجتماعی» بود که حلقه مفقوده بسیاری از فعالیت‏های اقتصادی است. مسئولیت اجتماعی، امری است که باید در تک تک افراد جامعه نهادینه شود ولی این عمل، مبتنی بر خواست افراد، درک درست از فواید آن، و مهم تر از آن، ایجاد فضای اجتماعی مناسب برای تجلی آن است. لذا، ضروری است در جهت این هدف، برنامه‏ریزی و سازماندهی لازم، صورت گیرد؛ امری که باید از بطن جامعه و از میان خود مردم برخیزد.

بدیهی است، مناسبات اقتصادی، مانند هر پدیده مهم و زیربنایی دیگر جامعه، بر روابط اقتصادی موثر هستند. این روابط، بخش از تعاملات اجتماعی بوده و بر سایر وجوه نیز تاثیر می‏گذارند و یا از آن ها تاثیر می‏پذیرند. چنین تعاملی در ارتباطات اجتماعی، شکلی از باورها و ارزش‏های اجتماعی را به شکلی بطئی در جامعه ظاهر می‏سازد که به تدریج بخش مهمی از فرهنگ جامعه می‏شوند. در واقع، هر تاثیری بر روابط اقتصادی و موضوع کسب و کار، به طور مستقیم بر ارزش‏های فرهنگی و اجتماعی موثر خواهد بود. بنابراین، توجه به اخلاق کسب و کار و تلاش در جهت بهبود آن، امری بنیادین در ارتقاء فرهنگی و اخلاقی جامعه بوده، متضمن سلامت اقتصاد کشور نیز خواهد بود؛ موضوعی که در سال‏های گذشته توسط برخی از فعالان اقتصادی که دغدغه توسعه همه جانبه و پایدار را دارند، به طرق مختلف دنبال شده و در قالب های مختلف، و نهادهایی مستقل، بروز یافته‏ند، اما ایجاد و برقراری التزام‏ها و تعهدات در بخش خصوصی کشور برای توسعه و ارتقای  اخلاق کسب و کار و  تدوین اصول و ارزش‏ها در گروه‏های مختلف  صنفی، در قالب تعهد نامه‏ها ، معاهدات و کنوانسیون‏های اخلاقی در سطوح ملی و بین المللی برای بنگاه ها، فعالان و تشکل‏های اقتصادی، به شکل سازمان یافته، اخیرا در قالب یک تشکل مدنی متشکل از فعالان اقتصادی و زعمای علم اخلاق، در پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان انجمن ملی اخلاق کسب و کار ایران فعال شده است. در واقع این فعالیت، برخاسته از بطن  جامعه  اقتصادی کشوراست. لذا بدیهی است که ابزاری جز اقناع فعالان اقتصادی و در نهایت جامعه، به ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی و فرایندهای اقتصادی و اجتماعی اخلاق مدار ندارد. گفت و گوی هم افزا و برقراری تفاهم در جهت ایجاد یک جریان هم افزای اجتماعی در مسیر ارتقاء مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی کشور به طور خاص و مسئولیت اجتماعی شهروندان به طور عام، تنها استراتژی نهادهایی از این دست است که بتوانند بر جامعه تاثیری مثبت بگذارند. تجربه نیز نشان می‏دهد که حفظ الگوهای اخلاقی و رفتارهای اخلاق مدار و مبتنی بر مسئولیت فردی و اجتماعی، نه تنها بر فرایندهای اقتصادی تاثیر مثبت دارد، بلکه گم گشته‏های ناشی از نبود آن در افراد را نیز به روابط اجتماعی و ارزش‏ها بازخواهد گرداند.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.