آموزه های اخلاقی نهادی مدنی درپارلمان بخش خصوصی   

0

به بهانه پاسداشت رفتگر بجنوردی؛

آموزه های اخلاقی نهادی مدنی درپارلمان بخش خصوصی   

رحمان حسنی : دبیر کل سابق انجمن ملی اخلاق کسب و کار ایران

بازتاب حرکت رفتگر بجنوردی، آقای «احمد ربانی»، در بازگرداندن کیف حامل یک میلیارد تومان، به صاحب آن، در رسانه‏های داخلی و بین‏المللی و تجلیل عمومی از این رفتار، نشان می‏دهد که افراد جامعه، فارغ از آن که خود عامل به اخلاق عملی هستند یا خیر، همچنان رویکرد مثبتی به امور اخلاقی، بلکه مهم‏تر از آن، مسئولیت اجتماعی دارند. بسیاری از عقلا نیز تلاش کردند تا با اتکا به این اتفاق میمون و ناشی از آموزه‏های نهادینه شده اخلاقی، با اتکا به احساس عمومی، تدبیری عقلانی بر این امر بیاندیشند و در توصیف اخلاق عملی و ترویج وجوه عالی آن بکوشند. مقاله آقای «عباس آخوندی» با عنوان «بزرگداشت رفتگر بجنوردی مسئولیت شهروندی و پاسداشت اخلاق» در روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ هجدهم اردیبهشت ماه، نیز از این دست واکنش‏ها بود. به زعم نگارنده، این عمل، بیش از آن که از نظر اخلاقی امری پسندیده بود، دربرگیرنده امری به نام «مسئولیت اجتماعی» بود که حلقه مفقوده بسیاری از فعالیت‏های اقتصادی است. مسئولیت اجتماعی، امری است که باید در تک تک افراد جامعه نهادینه شود، اما این عمل، مبتنی بر خواست افراد، درک درست از فواید آن و مهم تر از آن، ایجاد فضای اجتماعی مناسب برای تجلی آن است. بنابراین، ضروری است در جهت این هدف، برنامه‏ریزی و سازماندهی لازم، صورت گیرد؛ امری که باید از بطن جامعه و از میان خود مردم برخیزد.

بدیهی است، مناسبات اقتصادی، مانند هر پدیده مهم و زیربنایی دیگر جامعه، بر روابط اقتصادی موثر هستند. این روابط، بخش از تعاملات اجتماعی بوده و بر سایر وجوه نیز تأثیر می‏گذارند و یا از آن ها تأثیر می‏پذیرند. چنین تعاملی در ارتباطات اجتماعی، شکلی از باورها و ارزش‏های اجتماعی را به شکلی بطنی در جامعه ظاهر می‏سازد که به تدریج بخش مهمی از فرهنگ جامعه می‏شوند. در واقع، هر تأثیری بر روابط اقتصادی و موضوع کسب و کار، به طور مستقیم بر ارزش‏های فرهنگی و اجتماعی موثر خواهد بود. بنابراین، توجه به اخلاق کسب و کار و تلاش در جهت بهبود آن، امری بنیادین در ارتقاء فرهنگی و اخلاقی جامعه بوده، متضمن سلامت اقتصاد کشور نیز خواهد بود؛ موضوعی که در سال‏های گذشته توسط برخی از فعالان اقتصادی که دغدغه توسعه همه جانبه و پایدار را دارند، به طرق مختلف دنبال شده و در قالبهای مختلف و نهادهایی مستقل، بروز یافتها‏ند، اما ایجاد و برقراری التزام‏ها و تعهدات در بخش خصوصی کشور برای توسعه و ارتقای اخلاق کسب و کار و تدوین اصول و ارزش‏ها در گروه‏های مختلف صنفی در قالب تعهد نامه‏ها، معاهدات و کنوانسیون‏های اخلاقی در سطوح ملی و بینالمللی برای بنگاه ها، فعالان و تشکل‏های اقتصادی به شکل سازمان یافته، به تازگی در قالب یک تشکل مدنی متشکل از فعالان اقتصادی و زعمای علم اخلاق، در پارلمان بخش خصوصی با عنوان انجمن ملی اخلاق کسب و کار ایران فعال شده است. در واقع این فعالیت، برخاسته از بطن جامعه اقتصادی کشوراست. بنابراین بدیهی است که ابزاری جز اقناع فعالان اقتصادی و در نهایت جامعه، به ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی و فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی اخلاق مدار ندارد. گفتوگوی هم افزا و برقراری تفاهم در جهت ایجاد یک جریان هم افزای اجتماعی در مسیرارتقاء مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی کشور به طورخاص و مسئولیت اجتماعی شهروندان به طور عام، تنها استراتژی نهادهایی از این دست است که بتوانند بر جامعه تأثیری مثبت بگذارند. تجربه نیز نشان می‏دهدکه حفظ الگوهای اخلاقی و رفتارهای اخلاق مدار و مبتنی بر مسئولیت فردی و اجتماعی، نه تنها بر فرآیندهای اقتصادی تأثیر مثبت دارد، بلکه گم گشته‏های ناشی از نبود آن در افراد را نیز به روابط اجتماعی و ارزش‏ها بازخواهد گرداند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.