آیا شما در چنین لحظات سرنوشت سازی قرار گرفته اید؟ در چنین موقعیت هایی چه باید کرد؟

Moment of Truth - Business Ethics and Better Decision Making لحظه ی حقیقت - اخلاق تجاری و تصمیم گیری بهتر

0

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.