آیین نامه انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی

این دستور العمل در اجرای ماده (۱۰) و بند(٣- ب) ماده(۹) اساسنامه انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان به منظور تدوین سازوکار، ارزیابی و احراز شرایط عضویت و عضوگیری از بین متقاضیان عضویت در انجمن تدوین گردیده است و از زمان تصویب لازم الاجراست.

ماده ۱) انواع عضویت:

انواع عضویت در انجمن در چهار گروه به شرح زیر می‏باشد:

۱- اعضاء حقیقی:

افرادی که از نظر دانش علمی و تجربیات عملی و امکانات خود قادرند در توسعه و ترویج اخلاق حرفه‏ای و اخلاق کسب و کار مصدر خدماتی باشند، پس از پذیرفتن اساسنامه و اصول و ارزش‏های تبیین شده در انجمن می‏توانند به عنوان عضو حقیقی به عضویت انجمن درآیند.

۲ اعضاء حقوقی:

سازمان‌ها و بنگاه‌های رسمی ثبت شده در کشور و ایرانی خارج از کشور که اساسنامه و اصول و ارزش‌های تبیین شده انجمن را می‌پذیرند.

۳- اعضاء افتخاری:

شخصیت‌های حقیقی ایرانی و خارجی که در زمینه‌های اخلاق کسب و کار و اخلاق حرفه‌ای دارای حسن شهرت و حائز سوابق علمی و تجربی قابل توجه باشند، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده باشند بنا به پیشنهاد یکی از اعضاء هیات‏مدیره و تصویب هیات‏مدیره می‌توانند به عضویت افتخاری انجمن درآیند.

۴- اعضاء تشکلی:

اعضایی هستند که خود دارای عضو می‏باشند مانند اتاق‌های بازرگانی، تشکیلات کارفرمایی، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاهای صنفی و مشابه آن که اساسنامه، مرامنامه، بیانیه‌های راهبردی و مقررات انجمن را قبول و به صورت کتبی می‌پذیرند.

ماده۲) شرایط عضویت:

 • درخواست کتبی متقاضی(به جزء اعضاء افتخاری).
 • پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه به جز در خصوص اعضاء افتخاری.
 • برخورداری از “حسن شهرت و عدم اشتهار به سوء شهرت” در موضوعات اخلاق کسب و کار.
 • قبول و پذیرش کتبی اساسنامه و مرامنامه مصوب انجمن.
 • قبول شرایطی که به موجب این آئین‌نامه و یا مصوبات بعدی مجامع عمومی یا هیات مدیره برای اعضاء تعیین و مصوب می‏گردد.

تبصره ۱: تمدید عضویت منوط به بقای شرایط فوق‌الذکر و احراز آن توسط کمیته عضویت می‌باشد.

ماده ۳) فرایند رسیدگی به درخواست‌های عضویت(پذیرش و یا عدم پذیرش متقاضیان)

الف – تشکیل کمیته عضویت:

برای رسیدگی به تقاضاهای داوطلبان و قبول عضویت آنان کمیته عضویت متشکل از دبیر کل و دو نفر از اعضای هیات مدیره بنابر انتخاب هیات مدیره تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱: امور اجرایی عضویت توسط دبیرخانه انجام و پرونده‌ها پس از آماده‌سازی در جلسات هفتگی و یا نوبه‌ای کمیته عضویت(بنابر اقتضاء) طرح و صورتجلسات تنظیمی جهت تائید یا اصلاح و تنفیذ هیات مدیره توسط دبیر کل در جلسات مربوطه مطرح می‌گردد.

تبصره ۲: افراد منتخب کمیته عضویت برای یک دوره دو ساله انتخاب می‌گردند لیکن تمدید مکرر افراد انتخابی بلامانع است.

ب- وظایف کمیته عضویت

 • بررسی درخواست عضویت متقاضی(اعم از تشکلی، حقوقی، حقیقی) با توجه به شرایط و صلاحیت‌های لازم داوطلبان عضویت(مندرج در ماده ۲ آئین‌نامه) جهت تائید و یا رد و پیشنهاد آن به هیات مدیره برای تصمیم‌گیری نهایی جهت پذیرش یا عدم پذیرش آن‌ها.
 • کمیته عضویت مکلف است در هنگام اعطای عضویت به اعضاء، بر اساس تقاضاهای متقاضیان و رسیدگی تطبیقی به ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها، علاقمندی‌ها و تجارب اعضاء نسبت به تعیین کمیسیون یا کمیسیون‌های‌ متناسب با حوزه فعالیت آن‌ها نیز اقدام نماید.

تبصره ۱: هر عضو مکلف است مراتب قبول عضویت در یک کمیسیون را(بر اساس آئین‌نامه تشکیل کمیسیون‌های تخصصی) مورد پذیرش قرار داده و مراتب را کتباً اعلام نماید.

 • تهیه پیش‌نویس تفاهم‏نامه منعقده جهت مبادله با تشکل‏ها/ اعضاء تشکل‌ها و پیشنهاد آن به هیات مدیره.
 • تهیه پیشنهادات مربوط به اصلاح آئین‌نامه عضویت به هیات مدیره و اصلاحات احتمالی اساسنامه به مجمع عمومی از طریق هیات‏مدیره.
 • پیشنهاد سیاست‌های اجرائی مربوط به عضویت و راهکارهای تحقق بند(ب-۳) ماده(۹) اساسنامه.
 • تصویب روش‌های اجرایی برای نگهداری اعضاء و تشویق آنان به فعالیت در انجمن و توجه و بررسی پیشنهادهای اعضاء.
 • پیشنهاد میزان ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضاء به هیات مدیره.
 • پیشنهاد، بررسی و اظهارنظر در مورد تعلیق و یا سلب عضویت اعضاء.
 • بررسی و تأیید فهرست اسامی اعضاء که حق شرکت در مجامع رسمی انجمن را دارا می‌باشند.

ج – فرایند رسیدگی به درخواست‌ها:

 • تقاضای عضویت اعضای تشکلی و حقوقی و حقیقی باید کتباً به انجمن تسلیم گردد و براساس آئین‌نامه عضویت انجمن پس از بررسی و ارزیابی و تأیید کمیته مربوطه و قبولی هیات مدیره به عضویت انجمن پذیرفته می‏شوند.
 • برای رسیدگی به تقاضاهای متقاضیان و قبول عضویت آنان، موضوع در جلسه هیات مدیره طرح و پس از بررسی‏های لازم، پذیرش متقاضی حداقل با ۴ رای مخفی اعضای هیات مدیره امکان‏پذیر خواهد بود.

تبصره ۱: تصمیم نهائی در پذیرش یا عدم پذیرش متقاضیان عضویت توسط هیات مدیره اتخاذ می‏گردد.

تبصره ۲: در اجرای وظایف محوله به موجب اساسنامه، هیات مدیره در حوزه عضوگیری نقش استصوابی داشته و در هر حال آراء و مصوبات هیات مدیره مادامی که در تعارض با اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی عادی نباشد برای ارکان دبیرخانه و اعضاء لازم‏الاجراست.

د- فرایند عدم پذیرش عضویت:

 • در صورتی که نظر هیات مدیره عدم پذیرش عضویت متقاضی باشد رأی برای یک سال لازم الاجراست و متقاضی می‌‌تواند پس از یک سال مجدداً تقاضای عضویت نماید و کمیته عضویت و هیات مدیره بدون توجه به نظر قبلی، نسبت به بررسی درخواست و احراز شرایط بر اساس وضعیت حال اقدام می‌نماید.
 • انجمن مکلف است برای توانمندسازی متقاضیانی که درخواست عضویت آن‌ها مورد پذیرش واقع نگردیده است و نیز احراز شرایط حداقلی و لازم در متقاضیان احتمالی برای پذیرش عضویت نسبت به ایجاد یک مرکز رشد استقرار نظام اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی اقدام نماید.

تبصره ۱: چگونگی ایجاد مرکز مذکور و نحوه اداره آن، خدمت‌دهی به متقاضیان و تعاملات مادی و معنوی با خدمت‌گیران آن به موجب دستورالعملی است که در اجرای این ماده توسط کمیته انتصابات پیشنهاد و به تصویب هیات مدیره می‌رسد.

تبصره ۲: مرکز رشد مذکور مکلف است نسبت به تدوین نظام احراز شایستگی‌های اخلاقی ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی و پس از تشکیل کانون احراز شایستگی‌ها از بین اعضای موجود مؤسسه نسبت به تربیت ممیزان و ارزیابان مورد نیاز برای احراز شایستگی‌ها اقدام نماید.

تبصره ۳: پس از تأسیس و راه‏اندازی مرکز رشد اعطای عضویت یا تمدید آن منوط به داشتن گواهینامه احراز شایستگی‌های اخلاقی از کانون مذکور خواهد بود.

تبصره ۴: کانون مذکور در ارائه خدمات مشاوره‌ای و ممیزی به بنگاه‌ها و تشکل‌ها در چارچوب دستورالعمل‌های فوق‏الاشاره مجاز است.

ح) حل اختلاف بین متقاضی و کمیته عضویت(رسیدگی به اعتراضات متقاضیان):

۱- در صورت بروز اختلاف نظر بین اعضاء کمیته عضویت با فرد متقاضی و اعتراض عضو به نظر کمیته، موضوع در هیات مدیره مطرح و تصمیم نهائی هیات مدیره برای طرفین لازم‏الاجراست.

و – حق عضویت:

 • هر یک از اعضاء حقوقی و حقیقی سالانه مبلغی را به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد. این مبلغ علاوه بر مبلغی است که اعضاء در هنگام شروع عضویت(ورودیه) پرداخت می‌نمایند. میزان حق عضویت و ورودیه نیز توسط هیات مدیره تعیین می‌شود.

تبصره ۱: اولین مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۷ تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضاء را عیناً به هیات مدیره تفویض نمود و هیات مدیره مکلف است هر ساله در اسفندماه آن سال میزان ورودیه و حق عضویت سالیانه سال آینده را در جلسات خود تعیین و جهت اجرا به دبیرخانه اعلام و در تارنمای انجمن اطلاع‏رسانی نماید.

 • پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.
 • اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
 • حق عضویت و ورودیه اعضاء به تفکیک بنگاه‌های صنفی، کوچک، متوسط و بزرگ تعیین می‌گردد.
 • هیات مدیره مجاز است میزان حق عضویت و ورودیه بنگاه‌های بزرگ و تشکل‌ها را به صورت موردی و مبتنی بر تفاهم‌نامه تعیین نماید. لیکن تدوین جدول ورودیه و حق عضویت اعضاء حقیقی، حقوقی، صنفی، بنگاه‌های کوچک و متوسط لازم الاجراست.

تبصره ۱: مدت اعطای عضویت دو سال کامل هجری شمسی می‌باشد.

ماده ۴) لغو عضویت:

عضویت اعضاء در یکی از موارد زیر با تصویب هیات مدیره خاتمه می‌یابد:

 • استعفای کتبی عضو
 • عدم پرداخت حق عضویت سالانه علیرغم حداقل دو بار اخطار کتبی
 • فوت اعضاء حقیقی یا انحلال اعضای تشکلی و حقوقی
 • رعایت نشدن اساسنامه، مرامنامه، بیانیه‌های راهبردی و مقررات انجمن.
 • دستور کتبی مراجع قانونی ذی‌صلاح و دادگاه‌ها در مورد عدم صلاحیت عضویت هر یک از اعضاء
 • محرز شدن اشتهار عضو به سوء شهرت یا بروز رفتار خلاف اخلاق حرفه‌ای به موجب اسناد مثبته واصله و یا تصویب کمیته عضویت و تأیید هیات مدیره.
 • اگر پس از پایان سال مالی، عضو نسبت به پرداخت حق عضویت و یا عدم رعایت مقررات انجمن اقدام ننماید.

ماده ۵) حقوق اعضاء:

 • صدور کارت عضویت.
 • معرفی عضو در تارنمای رسمی انجمن.
 • دریافت خدمات ارزیابی، مشاوره‌ای، آموزشی و پژوهشی مرتبط با اخلاق حرفه‌ای، اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی.
 • اخذ تخفیفات ویژه برای شرکت در گردهمایی‌ها، جشنواره‌ها و دیگر برنامه‌های برگزار شده توسط انجمن.
 • بسترسازی و حمایت از اعزام عضو و یا نماینده وی به گردهمایی‌های موضوع فعالیت انجمن در داخل و خارج از کشور.
 • حمایت اداری و معنوی از عضو در دستگاه‌های حاکمیتی.
 • معرفی اعضای برتر تحت عنوان پیشگامان اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی به صورت رویداد سالیانه یا نوبه‌ای.
 • بسترسازی امکان مشارکت عضو در اداره انجمن از طریق عضویت در کمیسیون‌های تخصصی و یا کاندیداتوری در هیات مدیره.
 • ارائه خدمات توانمندسازی عضو حقیقی، حقوقی و تشکلی در حوزه اخلاق کسب و کار و استقرار نظام مسئولیت اجتماعی.

ماده ۶) وظایف اعضاء در برابر انجمن:

 • انجام کلیه وظایف مصوب به موجب اساسنامه، مرامنامه، آئین‌نامه عضویت و مقررات انجمن.
 • مشارکت در برنامه‏های گروهی انجمن و طرح‏های توانمندسازی انجمن و امضاء آن.
 • حضور فعال در جلسات کمیسیون‌های تخصصی و مجامع عادی، عمومی و فوق‏العاده.
 • مشارکت در ممیزی‌های انجمن در برگزاری نوبه‌ای جوایز ملی یا منطقه‌ای اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی.
 • رعایت سیاست‌ها و راهبردهای مصوب مجمع عمومی عادی و هیات مدیره در چارچوب اختیارات قانونی.
 • مشارکت در طرح رتبه‌بندی و طبقه‌بندی اعضاء مبتنی بر فرایندهای توانمندسازی عضویت.
 • همکاری در تشکیل بانک اطلاعات ارزیابان اخلاق کسب و کار و طرح‌های مصوب آتی.
 • سایر وظایفی که به موجب اصلاحات این آئین‌نامه، اساسنامه و مقررات مجامع عمومی عادی و فوق‏العاده به این بند الحاق می‌گردد.

ماده ۷) سایر

 • مدت اعتبار کارت‌های عضویت صادره به مدت یک سال و از زمان صدور کارت می‌باشد.
 • تمدید کارت منوط به پرداخت حق عضویت سال بعدی از یک ماه قبل از اتمام اعتبار کارت و تصویب کمیته عضویت مبنی بر ادامه عضویت شخص حقیقی و حقوقی می‌باشد.
 • عضویت اعضاء افتخاری مادامی که مرتکب اعمال و رفتارهای خلاف اساسنامه، مرامنامه و آئین‌نامه عضویت نگردیده‌اند و یا شرایط عضویت افتخاری زائل نگردیده باشد مادام‏العمر است.
 • اعضای افتخاری نمی‌توانند کاندیدای عضویت در هیات مدیره یا بازرسان گردند مگر در مواردی که عضویت خود را به اشخاص حقیقی تغییر دهند.
 • عضویت اعضاء تشکلی به موجب نظام‏نامه منعقده با صاحبان مجاز انجمن بوده و مدت اعتبار عضویت برابر با مدت تعیین شده منعقده بوده و تعیین زمان عضویت بیش از یک سال بلامانع است.

 

این آئین‌نامه مشتمل بر (۷) ماده و (۱۲) تبصره در تاریخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۸به تصویب هفتمین جلسه هیات مدیره رسیده و از همان تاریخ به اجرا گذاشته می‏شود.