اخلاق کسب و کار و بازاریابی اخلاقی ضرورت اجتناب ناپذیر سازمانهای تجاری

0

اخلاق کسب و کار و بازاریابی اخلاقی ضرورت اجتناب ناپذیر سازمانهای تجاری

گزارش – مجله فرصت – بهار ۱۳۹۱ – سال دوم شماره دوم

دکتر سعید آیباغی اصفهانی، آرش حسنی نژاد و مجتبی نیک آئین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.