اساسنامه انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی

فصل اول – کلیات و اهداف:

ماده ۱

به منظور ارتقای اخلاق کسب و کار ، اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی و اجرای آن در کسب و کار و بنگاههای اقتصادی کشور و نهادینه شدن آن به منظور کمک به توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور و در راستای اجرائی شدن ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون موادی ار برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسبی مصوب ۱۳۸۷ ، انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان با اهداف ده گانه در ۴۱ ماده قانونی با ثبت در وزارت کشور در ۱۳۹۶ تاسیس گردید.

ماده ۲

نوع فعالیت: کلیه فعالیت های انجمن غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و در زمینه های علمی، آموزشی، پژوهشی، فنی و فرهنگی در حوزه ترویج و توسعه اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی در بنگاه های افتصادی و دیگر سازمان ها اعم از دولتی و خصوصی با رعایت کامل قوانین و مقرارات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود و از طرف هیئت مدیره، نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده ۳

محدوده فعالیت انجمن در سطح ملی است.

ماده ۴

محل : مرکز اصلی انجمن در استان : تهران، میدان ونک، خ برزیل شرقی، پلاک ۴/۲ واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

تبصره ۱ – هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آن که موضوع در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اعلام میگردد.

ماده ۵

تابعیت: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده ۶

مدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود بوده و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده ۷

دارائی اولیه انجمن اعم از منقول و غیر منقول مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال مب شاد که از سوی هیات موسس تماما پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.

ماده ۸

هیات موسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل شده قیام نموده اند و بعد از تاسیس تحت عنوان موسس مسئولیتی نخواهند داشت.

ماده ۹

اهداف انجمن عبارتند از :

الف) کلیات: ارتقای فرهنگی اخلاق کسب و کار، اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی و روش های تحقق آن در صنعت و خدمات کشور و نهادینه شدن آن ها در راستای کمک به توسعه اجتماعی، اقتصادی، علمی و تکنولوژی موسسات صنعتی و خدماتی، تشکل های اقتصادی، سازمان های غیر انتفاعی و مردم نهاد کشور و راهیابی به بازارهای جهانی

ب) روش اجرای هدف:

 • انجام پژوهش و تحقیق در مورد اخلاق حرفه ای، اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی در امور تولیدی و خدماتی در سطح ملی و بین المللی.
 • تعامل و همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشی، تولیدی و خدماتی اعم از ملی و بین المللی فعال در زمینه تدوین، طبقه بندی یا کاربرد استاندارهای اخلاق حرفه ای، اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی.
 • ترغیب و تشویق متفکران، پژوهشگران و مدیران سازمان های تولیدی و خدماتی، اصناف و تشکل ها و دیگر سازمان های غیر انتفاعی برای توسعه و ارتقای اخلاق حرفه ای، اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی در سطح فرد، بنگاه، تشکل و عموم جامعه.
 • ارائه خدمات ارزیابی، مشاوره ای، آموزشی و پژوهشی مرتبط با اخلاق حرفه ای، اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی.
 • برگزاری گردهمایی در موضوعات اخلاق حرفه ای، اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و اعزام نماینده به گردهمایی های مشابه در داخل و خارج از کشور.
 • جمع آوری کتب، نشریات و تشکیل بانک های اطلاعاتی از آخرین استاندارهای و پیشرفت های علمی و اقتصادی، فرهنگی و بین المللی در زمینه اخلاق حرفه ای، اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی و در اختیار قراردادن آن برای استفاده علاقمندان.
 • پاسداری از اصول و ارزش های اخلاق حرفه ای، اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی در جامعه و پیگیری موارد خلاف اخلاق در امور حرفه ای و کسب و کار و پیگیری آن از طریق مراجع قانونی.
 • ارتباط سازنده با رسانه های جمعی و تهیه فیلم های آموزشی و انتشار کتب و نشریات، علمی و ترویجی در امور اخلاق حرفه ای، اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی.
 • برگزاری جوایز ملی اخلاق کسب و کار و مسئولیت پذیری اجتماعی بنگاه های اقتصادی با همکاری نهادهای مرتبط.
 • تدوین اصول و ارزش های در گروه های مختلف و در قالب تعهدنامه ها، معاهدات و کنوانسیون های اخلاقی در سطوح ملی و بین المللی برای بنگاه ها، فعالان و تشکل های اقتصادی.
 • ایجاد ساز و کارهای نظارت بر عملکرد بنگاه ها، فعالان و تشکل های اقتصادی که متعهد به تعهد نامه ها، معاهدات و کنوانسون های اخلاقی و مسئولیت اجتماعی گردیده اند.

ماده ۱۰

الف – شرایط عضویت:

هر یک از اعضاء تشکلی، حقوقی و حقیقی سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد. این مبلغ علاوه بر مبلغی است که اعضاء در هنگام شروع عضویت (ورودیه) پرداخت می نمایند و میزان آن نیز توسط مجمع عمومی تعیین می شود.

تبصره ۱- پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره ۲- اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

تبصره ۳- عضویت اعضاء در یکی از موارد زیر با تصویب هیئت مدیره خاتمه می یابد:

 • استعفای کتبی عضو.
 • عدم پرداخت حق عضویت سالانه علیرغم حداقل دوبار اخطار کتبی.
 • فوت اعضاء حقیقی یا انحلال اعضای تشکلی و حقوقی.
 • رعایت نشدن اساسنامه و مرامنامه و مقررات انجمن توسط اعضاء
 • دستور کتبی مراجع قانونی ذیضلاح و دادگاه ها در مورد عدم صلاحیت عضویت هر یک از اعضاء

ب – انواع عضویت :

انواع عضویت در انجمن در چهار گروه به شرح زیر می باشد:

عضویت تشکلی :

اعضایی هستند که خود دارای عضو می باشند مانند اتاق های بازرگانی، تشکیلات کارفرمایی، انجمن ها، اتحادیه ها، سندیکاهای صنفی و مشابه آن که اساسنامه و اصول و ارزش های تبیین شده انجمن را می پذیرند.

عضویت حقوقی :

سازمان ها و بنگاه های رسمی ثبت شده در کشور و خارج از کشور که اساسنامه و اصول و ارزش های تبیین شده انجمن را می پذیرند.

عضویت حقیقی :

افرادی که از نظر دانش علمی و تجربیات علمی و امکانات خود قادرند در توسعه و ترویج اخلاق حرفه ای و اخلاق کسب و کار مصدر خدماتی باشند، پس از پذیرفتن اساسنامه و اصول و ارزش های تبیین شده در انجمن می توانند به عنوان عضو حقیقی به عضویت انجمن درآیند.

تبصره ۱- تقاضای عضویت اعضای تشکلی و حقوقی و حقیقی باید کتبا به انجمن تسلیم گردد و بر اساس آئین نامه عضویت انجمن پس از بررسی و ارزیابی و تایید کمیته منتخب هیئت مدیره به عضویت انجمن پذیرفته می شوند.

تبصره ۲- تصمیم نهایی در رد یا قبول عضویت توسط هیئت مدیره اتخاذ می گردد.درصورت رد تقاضا، مراتب کتبا به متقاضی اعلام می گردد و متقاضی می تواند پس از یک سال مجددا تقاضای عضویت نماید.

عضویت افتخازی:

شخصیت های حقیقی ایرانی و خارجی که در زمینه های اخلاق کسب و کار و اخلاق حرفه ای دارای حسن شهرت و حائز سوابق علمی و تجربی قابل توجه باشند، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند بنا به پیشنهاد یکی از اعضاء هیات مدیره و تصویب هیات مدیره این شورا می توانند به عضویت افتخاری انجمن درآیند.

فصل دوم – ساختار :

ماده ۱۱

ارکان اصلی انجمن عبارتند از :

 • مجمع عمومی
 • هیئت مدیره
 • بازرس

ماده ۱۲

مجمع عمومی موسس همان هیات موسس بوده و وظایف زیر را داراست:

 • انجام اقدامات اولیه برای تاسیس.
 • تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن.
 • انتخاب اولین مدیران و بازرسان.

تبصره ۱- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضا بوده و در صورت عدم رسیدن به حد نصاب اکثریت لازم، در بار دوم با حضور یک سوم اعضا رسمیت خواهند یافت.

تبصره ۲- تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود.

ماده ۱۳

مجمع عمومی عادی :

مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضاء می باشد و عالی ترین مرجع تصمیم‌گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده ۱۴

مجمع عمومی عادی سالانه در مهرماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء و یا از طریق ویدیو کنفرانس در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره ۱- اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف بعلاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص مدیران یا بازرسان که با رای اکثریت نسبی خواهد بود. اگر در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰ (ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲- مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا بازرس (ها) یا به درخواست یک پنجم اعضاء – در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید – تشکیل گردد.

تبصره ۳- دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت می پذیردو

تبصره ۴- روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های روزنامه ابرار اقتصادی می باشد مگر اینکه مجمع عمومی روزنامه دیگری را تعیین نماید.

تبصره ۵- اشخاص تشکلی و حقوقی عضو انجمن برای شرکت در جلسات مجمع عمومی یک نفر را کتبا به عنوان نماینده رسمی و تام الاختیار خود با امضاء دارندگان حق امضاء اسناد تعهدآور و با مهر شرکت معرفی می نمایند. دعوت نماینده وزارت کشور در تمامی جلسات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) الزامی است.

تبصره ۶- تصمیمات مجمع غیر از مواردی که در اساسنامه تصریح گردیده است با رای علنی خواهد بود. مگر این که حداقل یک سوم از اعضاء اصلی حاضر در جلسه تقاضای اخذ رای مخفی بنمایند.

تبصره ۷- اخذ آراء از نمایندگان اعضای تشکلی و حقوقی و حقیقی حاضر در جلسه که شرکت کرده اند، انجام می شود و هیچ کس حق ندارد بیش از یک برگه رای بدهد. ارزش هر رای اعضای تشکلی و حقوقی معادل پنج رای اعضای حقیقی می باشد. اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف بوده و دارای حق رای نمی باشند.

ماده ۱۵ 

 • وظایف مجمع عمومی عادی :
 • انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسان.
 • استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس(ها).
 • تعیین خط مشی کلی انجمن.
 • بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره.
 • تصویب ترازنامه و بودجه انجمن.
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها.
 • عزل اعضای هیات مدیره و بازرسان.
 • تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء بنا به پیشنهاد هیئت مدیره.
 • تصویب مرامنامه و بازنگری های ادواری آن.
 • اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد های هیئت مدیره در امور اجرائی

ماده ۱۶

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

۱ – با درخواست اکثریت اعضاء هیات مدیره یا بازرس؛

۲ – با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.

تبصره ۱- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضاء که حق رای دارند تشکیل می گردد و برای مرحله سوم به هر تعداد که در جلسات حضور داشته باشند.

تبصره ۲- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آراء دو سوم اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

 • تصویب تغییرات اساسنامه؛
 • بررسی و تصویب یا رد انحلال؛
 • تغییر در میزان سرمایه؛
 • انحلال قبل از موعد؛
 • هرگونه تغییر در ماهیت.

ماده ۱۸

مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره ۱- اعضای هیات رئیسه نباید از بین کامدیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند.

تبصره ۲- رئیس هیات مدیره، رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد.

تبصره ۳- مجامع عمومی عادی، عادی فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود.

ماده ۱۹

هیات مدیره

انجمن دارای هیات مدیره ای مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود که از بین اعضای انجمن توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.

تبصره ۱- جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- شرکت اعضاء هیات مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال در حکم استعفای عضو خواهد بود.

تبصره ۳- دعوت از اعضاء هیات مدیره می بایست حداقل سه روز قبل از تشکیل جلسه به صورت کتبی یا روشی که هیئت مدیره معین می نماید انجام پذیرد.

تبصره ۴- شرکت اعضاء هیات مدیره در جلسات هیات مدیره افتخاری است ولی مجمع عمومی می تواند در صورتی که هر یک از اعضاء هیئت مدیره انجام وظایفی را از سوی انجمن در خارج از زمان جلسات هیئت مدیره تقبل کرده باشند که مستلزم صرف زمان قابل محاسبه باشدو یا هزینه ای را برای انجام ماموریت خود پرداخته باشند، در چارچوب عرف و با تصویب هیئت مدیره، حق الزحمه ای به آن ها پرداخت و هزینه انجام شده باز پرداخت خواهد شد.

تبصره ۵- هیئت مدیره با توجه به حجم فعالیت و وظایف جاری خود سازمان و تشکیلات مناسبی را ایجاد و در چارچوب آن با تشریح وظایف و اختیارات، انجمن را اداره می کند.

تبصره ۶- اعضای علی‌البدل هیأت مدیره و بازرسان برای شرکت در جلسات هیأت مدیره دعوت می‌شوند و حضور آنان بدون داشتن حق رأی در جلسات آزاد است.

تبصره ۷- کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضاء در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می‌شود.

تبصره ۸- حضور اعضای هیأت مدیره پس از تصویب هیأت مدیره می‌تواند به صورت ویدئو کنفرانس انجام شود.

تبصره ۹- شرکت بازرسان در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

تبصره ۱۰- هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر ۳ ماه پیش از پایان تصدی نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام نماید.

ماده ۲۰

در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا بازرس عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده، هیأت مدیره یا بازرس به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتی که تعداد اعضاء هیأت مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی‌البدل نیز موجب تکمیل آن نشود، انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت فوق‌العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضاء برگزار خواهد گردید.

ماده ۲۱

هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل ماهی یک بار تشکیل می‌گردد و همچنین بنا به ضرورت با دعوت رئیس تشکیل جلسه فوق‌العاده خواهد داد.

تبصره ۱- فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز است.

تبصره ۲- نحوه تشکیل جلسه فوق‌العاده هیأت مدیره به موجب آئین‌نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

ماده ۲۲

اعضاء هیأت مدیره در اولین جلسه‌ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می‌دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه‌دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آئین‌نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی اعضاء خواهد رسید مشخص می‌نماید.

تبصره ۱- هیأت مدیره موظف است پس از تعیین سمت‌ها، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج، یک نفر را به سمت دبیرکل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند.

نبصره ۲- دبیرکل نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضاء مجمع عمومی.

تبصره ۳- هیأت مدیره در هر موقع می‌تواند افراد فوق‌الذکر را از سمت‌های مذکور عزل کند.

تبصره ۴- هیأت مدیره در صورت لزوم می‌تواند سمت‌های دیگری برای سایر اعضاء هیأت مدیره تعریف نماید.

تبصره ۵- هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مشروحه خود را با حق توکیل و با حق عزل وکیل به دبیر کل تفویض نماید.

ماده ۲۳

هیأت مدیره برای مدت ۲ سال و با رای مخفی اعضا انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

ماده ۲۴

هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

 • حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول
 • رسیدگی به حساب‌ها
 • پرداخت دیون و وصول مطالبات
 • اجرای مصوبات مجامع عمومی
 • افتتاح حساب در بانک‌ها طی انجام تشریفات قانونی
 • تعقیب جریانات قضایی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم
 • تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن
 • قطع و فصل دعاوی از طریق سازش، مصالحه و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی یا حق توکیل
 • اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
 • تشکیل گروه‌های تخصصی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آن‌ها در راستای سیاست‌های ابلاغی مجمع عمومی
 • جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می‌باشد.
 • نظارت بر عملکرد اعضاء در مورد رعایت اصول و مبانی اخلاق کسب و کار و مرامنامه انجمن
 • تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.
 • اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاصحقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر
 • انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.
 • اجرای طرح‌ها و برنامه‌های تخصصی در چهارچوب وظایف انجمن و مصوبات مجمع عمومی.
 • جلب هدایا و کمک‌های مالی در راستای اهداف انجمن.
 • اهدای بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی به افراد واجد شرایط.
 • اقدام در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی

و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده است. به طور کلی هیأت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی باشد پس از تصویب مجمع به نام انجمن انجام دهد.

همچنین هیأت مدیره موظف است ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیأت مدیره و بازرس جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار باید دستور کار مجمع عمومی، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضاء را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ۴۰ روز قبل از پایان تصدی خود، نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

تبصره ۱-  جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضاء است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.

تبصره ۲- هیأت مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه‌های جاری انجمن تا مبلغی که سالیانه به تصویب مجمع عمومی می‌رسد رأسا اقدام نماید.

ماده ۲۵

انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس على‌البدل می‌باشد که در مجمع عمومی عادی با رأی کتبی و برای مدت یک سال انتخاب می‌گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده ۲۶

اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:

 • کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند؛
 • مدیران و مدیر عامل انجمن؛
 • اقربای سیبی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛
 • همسر اشخاص مذکور در بند ۲.

ماده ۲۷

وظایف بازرس

وظایف بازرس به شرح ذیل است:

 • بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی؛
 • مطالعه گزارشسالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی؛
 • گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی؛
 • اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند؛
 • سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره ۱-  بازرس می‌تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده ۲۸

بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات انجمن انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده ۲۹

هیأت مدیره، دبیرکل و بازرسان تا زمانی که جانشین آن‌ها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

 ماده ۳۰

دبیرکل مسئول اداره دبیرخانه و امور اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می‌گردد نماینده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضاء دارد.

تبصره ۱- عزل دبیرکل از اختیارات هیأت مدیره می‌باشد که باید مستند و مدلل باشد.

تبصره ۲- دوره تصدی دبیرکل از مدت مسئولیت هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود ولیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می‌باشد. مدیر عامل در صورت انقضاء مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد.

تبصره ۳- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دبیرکل و خزانه‌دار و در غیاب خزانه‌دار، با امضاء رئیس هیأت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

تبصره ۴- در صورت لزوم نام و مشخصات و حدود اختیارات دبیر کل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به وزارت کشور اعلام شود.

تبصره ۵- دبیر کل می تواند با تصویب هیأت مدیره برخی از اختیارات خود را به کارشناسان انجمن یا پیمانکاران قراردادی تفویض نماید.

ماده ۳۱

دبیرکل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت‌های ذیل می‌باشد:

 • نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
 • استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات هیأت مدیره؛
 • نگهداری دارایی، اموال، حساب‌ها، اسناد و دفاتر موسسه؛
 • اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد؛ ۵
 • ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیت‌ها به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛
 • تهیه پیش‌نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارشسالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛
 • تهیه پیش‌نویس آئین‌نامه‌های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم‌گیری در هیأت مدیره؛
 • نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی‌ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی؛
 • پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره؛
 • انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به دبیرکل محول شده یا بشود؛
 • پیشنهاد تشکیلات و آئین‌نامه‌های اجرائی مربوطه برای تصویب هیأت مدیره انجمن؛
 • پیشنهاد لغو یا پذیرش عضویت در انجمن حسب آئین‌نامه مصوب به هیأت مدیره؛
 • ارائه برنامه و آئین‌نامه اجرائی به هیأت مدیره برای تصویب.

ماده ۳۲

حقوق و مزایای دبیر کل به وسیله هیأت مدیره تعیین می شود.

دبیر کل نمی تواند از اعضاء هیأت مدیره باشد ولی بدون داشتن حق رأی می‌تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

 

فصل سوم:  بودجه و مواد متفرقه

ماده ۳۳

بودجه انجمن از طرق ذیل تامین می شود:

 • حق عضویت و ورودیه اعضاء.
 • کمک‌های دریافتی جهت ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای به اعضا.
 • دریافت هدایا و کمک‌ها از منابع دولتی و غیردولتی.
 • حق‌الزحمه خدمات ارائه شده به اعضا و متقاضیان.

ماده ۳۴

انجمن مکلف است درآمد و هزینه‌ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارائه نماید. چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید انجمن موظف به ارائه آن است.

تبصره ۱- هیأت مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حداقل یک حساب بانکی در یکی از بانک‌های رسمی اقدام نموده و کلیه درآمدهای حاصله را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه‌ها را در همان حساب نگهداری نماید…

تبصره ۲- سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه ختم می‌شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.

تبصره ۳-  مکاتبات رسمی انجمن با امضاء مدیر عامل صورت می‌پذیرد.

تبصره ۴- مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضاء اعضاء ذی‌ربط خواهد رسید.

تبصره ۵- کلیه مدارک و پرونده‌های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود.

ماده ۳۵

هیأت مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

ماده ۳۶

هیأت مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل، شماره‌های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده ۳۷

انجمن دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید.

تبصره ۱-  هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.

ماده ۳۸

انحلال: در صورت انحلال انجمن، مجمع عمومی فوق‌العاده حداقل ۳ نفر را به عنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حساب‌ها و تصفیه بدهی‌ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند.

هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره ۱-  مجمع عمومی فوق‌العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمان‌های مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می‌گردد، واگذار نماید.

تبصره ۲- تصفیه امور مربوط به انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره ۳-  هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.

تبصره ۴- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکت‌ها ارائه نماید.

ماده ۳۹

چنانچه فعالیت‌های مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه‌های دولتی باشد، انجمن موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده ۴۰

به مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است بر اساس آئین‌نامه ذی‌ربط تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۴۱

این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۱ ماده و ۵۴ تبصره در نشست مورخ چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ مجمع عمومی مؤسس به تصویب رسید.