تفاهم نامه همکاری

تفاهم‌نامه همکاری‌های دوجانبه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت…

با اذعان به اهمیت بنیادی تلاشهای جهانی برای ترویج اخلاق و انسانیت و اینکه همه جوامع اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه نیازمند برنامه‌ریزی و فعالیت هوشمندانه مستمر جهت رعایت استانداردهای اخلاق و انسانیت در همه ابعاد زندگی فردی…

تفاهم‎ نامه همکاری آموزشی و پژوهشی فی‌ مابین سازمان امور مالیاتی کشور و انجمن اخلاق کسب و کار و…

انعقاد تفاهم‎ نامه همکاری آموزشی و پژوهشی فی‌ مابین سازمان امور مالیاتی کشور و انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی در راستای گسترش سطح آگاهی عموم مؤدیان مالیاتی و تعمیق باور جامعه فعالان عرصه اقتصاد و نیز مزین ساختن موازین قانونی به…

تفاهم‌نامه همکاری انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان و انجمن مدیریت کیفیت ایران

به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانایی‌های علمی،‌ اجرایی، فرهنگی و اجتماعی و توسعه همکاری‌های همه‌جانبه فی مابین؛ تفاهم‌نامه همکاری بین انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان و انجمن مدیریت کیفیت ایران در تاریخ…