تقویم آموزشی دوره/ کارگاه/ نشست انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان سال ۱۴۰۲

انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان با هدف ترویج و نشر دانش در حوزه اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی‌،‌ اقدام به ارائه سلسله مباحثی در زمینه اخلاق و حقوق  در جهت آشنایی و توانمندسازی مدیران، کارشناسان و کارکنان در قالب برگزاری کارگاه‌های تخصصی به شرح جدول زیر می‏نماید.

تقویم برگزاری نشست‌های تخصصی حوزه اخلاق و حقوق

ردیفعنوان کارگاهتاریخ برگزارینوع برگزاریزماناستادهزینه (ریال)
۱هزینه های قابل قبول مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۱۳کارگاه/حضوری۱۵-۱۸آقای طالبی۴۲۰۰۰۰۰
۲وصول مالیات۱۴۰۲/۰۲/۲۷کارگاه/حضوری۱۵-۱۸آقای طالبی۴۲۰۰۰۰۰
۳دادرسی مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۱۰کارگاه/حضوری۱۵-۱۸آقای طالبی۴۲۰۰۰۰۰
۴جرایم و تخلفات مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۲۴کارگاه/حضوری۱۵-۱۸آقای طالبی۴۲۰۰۰۰۰

تقویم برگزاری نشست‌های تخصصی حوزه مسئولیت اجتماعی

انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان با هدف متناسب سازی سطح سازمانی و جایگاه شرکت‌کنندگان در راهبری و هدایت برنامه‌های مسئولیت اجتماعی و پایداری،‌ اقدام به ارائه سلسله مباحثی در قالب برگزاری نشست‌های تخصصی به شرح جدول زیر می‏نماید.

ردیفعنوان نشست/دوره/کارگاهتاریخ برگزارینوع برگزاریساعتاستادهزینه (ریال)
۱مسئولیت اجتماعی شرکتی در حوزه منابع انسانیدر حال تکمیل اطلاعاتحضوری/آنلایندر حال تکمیل اطلاعاتدر حال تکمیل اطلاعاتدر حال تکمیل اطلاعات
۲مسئولیت اجتماعی شرکتی در حوزه بازاریابیدر حال تکمیل اطلاعاتحضوری/آنلایندر حال تکمیل اطلاعاتدر حال تکمیل اطلاعاتدر حال تکمیل اطلاعات
۳گزارش‌دهی مسئولیت شرکتی و پایداری بر اساس چارچوب GRIدر حال تکمیل اطلاعاتحضوری/آنلایندر حال تکمیل اطلاعاتدر حال تکمیل اطلاعاتدر حال تکمیل اطلاعات
۴تجزیه و تحلیل ذینفعاندر حال تکمیل اطلاعاتحضوری/آنلایندر حال تکمیل اطلاعاتدر حال تکمیل اطلاعاتدر حال تکمیل اطلاعات

تقویم برگزاری نشست‌های تخصصی حوزه بیمه و تامین اجتماعی

ردیفعنوان نشست/دوره/کارگاهتاریخ برگزارینوع برگزاریساعتاستادهزینه (ریال)
۱در حال تکمیل اطلاعاتدر حال تکمیل اطلاعاتحضوری/آنلایندر حال تکمیل اطلاعاتدر حال تکمیل اطلاعاتدر حال تکمیل اطلاعات
۲در حال تکمیل اطلاعاتدر حال تکمیل اطلاعاتحضوری/آنلایندر حال تکمیل اطلاعاتدر حال تکمیل اطلاعاتدر حال تکمیل اطلاعات
۳در حال تکمیل اطلاعاتدر حال تکمیل اطلاعاتحضوری/آنلایندر حال تکمیل اطلاعاتدر حال تکمیل اطلاعاتدر حال تکمیل اطلاعات
۴در حال تکمیل اطلاعاتدر حال تکمیل اطلاعاتحضوری/آنلایندر حال تکمیل اطلاعاتدر حال تکمیل اطلاعاتدر حال تکمیل اطلاعات

  • جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با واحد آموزش به شماره ۸۸۷۹۷۵۴۴ تماس حاصل فرمایید.
  • شرکت‌های عضو انجمن جهت ثبت نام سه نفر و بیشتر از ۱۵ درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.
  • هنگام پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ فوق اضافه می‌گردد.
  • گواهینامه انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان به شرکت‏کنندگان در نشست اعطاء می‏گردد.