مرامنامه انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی

ما اعضای انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان به منظور تحقق چشم‌انداز، مأموریت و آرمان ترسیم شده انجمن با بهره‌گیری از تعالیم و احکام الهی، باورهای انسانی و آموزه‌های اخلاقی در ایران و جهان، مرامنامه زیر را سرلوحه پندار، گفتار و رفتار خویش در حوزه کسب و کارمان قرار داده و بر رعایت شایسته آن همت می‌گماریم.

  • نیک‌اندیشی، راستگویی و درستکاری – ادب و تواضع – عدل و انصاف – صداقت و امانت‏داری- گشاده‌رویی و مهربانی- بردباری و نقدپذیری – وفای به عهد و مسئولیت‌پذیری – وقت‌شناسی و خوش‌قولی- دقت و توجه – نظم و انضباط- کیفیت‌مداری و مراقبت – امنیت و ایمنی – حفاظت از محیط‌زیست – کمال‌گرایی و بهینه‌کاوی – هم‌اندیشی و همکاری – به‌ورزی و مددکاری – خلاقیت و نوآوری- یادگیری و یاددهی را از ابعاد اخلاق دانسته و رعایت آن‌ها را برای بهبود محیط کسب و کار ضروری می‌دانیم.
  • احترام به تمامی ارزش‌های بنیادی انجمن را بر خود فرض دانسته و در جهت ارزیابی میزان انطباق خود با این ارزش‌ها اقدام کرده و برای جاری شدن کامل آن‌ها در محیط کسب و کار خود تلاش نموده و تا رسیدن به نتیجه و نهادینه شدن آن از پا نمی‌ایستیم.
  • احترام به کنوانسیون‌های مرتبط بین‌المللی و قوانین و مقررات ملی، استانداردهای ملی، بین‌المللی و منطقه‌ای را بر خود فرض دانسته و رعایت الزامات آن‌ها را، با استقرار و مدیریت نظام‏مند استانداردهای تخصصی و روش‌های پذیرفته شده در حوزه کسب و کار، صنعت و حرفه خود تسهیل می‌نماییم.
  • رعایت اساسنامه و آئین‌نامه‌های مصوب انجمن، با این باور که وفاداری و احساس تعلق به انجمن از مصادیق تحکیم جایگاه اجتماعی انجمن به عنوان محلی برای تضارب افکار و هم‌افزایی تلاش‌ها برای ترویج و نهادینه‌سازی اخلاق کسب و کار در کشور است را ضروری می‌دانیم.
  • تمامی اعضای انجمن را در هر جایگاه و مسئولیتی، عضوی از خانواده بزرگ انجمن به حساب آورده و ضمن تعامل شایسته و صمیمانه با آنان، با رعایت اصول اخلاقی و انسانی، مشارکت و همکاری جمعی و رعایت حقوق همگان، دانش و تجربه خود را به اشتراک گذاشته و رفتار عادلانه و منصفانه توام با احترام را امری ضروری می‌دانیم و متعهد می‌شویم که به عنوان یک عضو انجمن در قالب پیکره‌ای واحد و منسجم عمل نموده و همواره در جهت هماهنگی و پیشرفت و توسعه اعتبار اعضاء و انجمن تلاش کنیم.
  • بسط و توسعه اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی در سازمان‌ها، تشکل‌ها، نهادها و به ویژه بنگاه‌های اقتصادی کشور را در راستای حفظ منافع ملی دانسته و خود را متعهد به تلاش برای استقرار و نهادینه‌سازی اصول اخلاق سازمانی، اخلاق کسب و کار، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی در آن‌ها می‌دانیم.

مصوب پنجمین جلسه هیات مدیره ۱۳۹۷/۴/۱۰