مرکز صلح و داوری فعالین اقتصادی

مطالعه و بررسی دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری(سند شماره ۹۰۰۰/۷۵۷۷۵/۱۰۰ مصوب رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ شامل ۱۹ ماده)؛

برگزاری جلسات با حضور دبیران و نمایندگانی از انجمن‏ اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان، انجمن صنفی شرکت‏های بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی ایران، انجمن حسابرسان داخلی ایران و انجمن مدیریت کیفیت ایران با هدف برنامه‏ریزی و ایجاد زیرساخت‏های مود نیاز جهت تاسیس مرکز صلح و داوری فعالین اقتصادی؛

تهیه متن بر درخواست صدور پروانه ایجاد مرکز صلح و داوری فعالین اقتصادی با مشارکت ۴ انجمن‏ ذکر شده و ارسال آن به مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه.