معرفی انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان توسط مهندس علی نقیب (عضو هیات مدیره)

معرفی انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان و برنامه های کمیته های اجرایی آن توسط اعضای هیات مدیره

0
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.