دوره معافیت های مالیات با رویکرد رعایت انصاف و عدالت در موضوع مالیات

معرفی دوره :

دوره آموزشی معافیت های مالیاتی، یک دوره آموزشی است که به افراد و شرکت‌ها کمک می‌کند تا با قوانین و مقررات مالیاتی مرتبط با معافیت های مالیاتی آشنا شوند. در این دوره آموزشی، شرکت‌ها و افراد با مفاهیم معافیت های مالیاتی مانند اعتبارات مالیاتی، کاهش مالیاتی، اعمال مالیات بر درآمدهای معاف از مالیات و … آشنا می‌شوند. هدف این دوره آموزشی، بهبود دانش و فهم افراد و شرکت‌ها در خصوص معافیت‌های مالیاتی و کاهش خطاهای مالیاتی و بهینه سازی پرداخت مالیات است. به طور کلی، دوره آموزشی معافیت های مالیاتی به شرکت‌ها و افراد کمک می‌کند تا از معافیت‌های مالیاتی موجود در قوانین مالیاتی بهینه استفاده کنند و هزینه‌های مالیاتی خود را کاهش دهند.

محتوی دوره :

قوانین مالیاتی شامل مقررات عمومی، وظایف مودیان، وظایف اشخاص ثالث، تشویقات و جرائم مالیاتی، مالیات درآمد اتفاقی،وصول مالیات مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن‌ها ، ترتیب رسیدگی و مرجع حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن‌ها .

اهداف دوره :

  • آشنایی با قوانین مالیاتی و اصلاحات جدید، قوانین مالیات‌های مستقیم،
  • آگاهی از وظایف مالیاتی و اثرات آن بر فعالین اقتصادی،
  • آشنایی با نکات اجرایی قوانین مالیاتی و عواقب عدم رعایت این قوانین برای فعالین اقتصادی
  • آشنایی با ریسک‌ها و فرصت‌های مالیاتی

اهداف رفتاری دوره :

به عنوان یک مثال از اهداف رفتاری دوره آموزشی معافیت های مالیات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی: این دوره با هدف آشنایی شرکت‌ها و فردی‌ها با قوانین و مقررات مالیاتی برای کاهش هزینه‌های مالیاتی و پیشگیری از جرایم مالیاتی برگزار می‌شود.

۲- ارتقای دانش فردی‌ها و کارکنان: این دوره با هدف ارتقای دانش و تخصص فردی‌ها و کارکنان در زمینه معافیت های مالیاتی برگزار می‌شود.

۳- آموزش نحوه انجام اظهارنامه مالیاتی: این دوره به منظور آشنایی شرکت‌ها و فردی‌ها با نحوه انجام اظهارنامه مالیاتی و تخصص در این زمینه برگزار می‌شود.

۴- بهبود کیفیت اظهارنامه مالیاتی: این دوره با هدف بهبود کیفیت اظهارنامه مالیاتی و کاهش احتمال اشتباه در اظهارنامه مالیاتی برگزار می‌شود.

۵- کاهش هزینه‌های مالیاتی: این دوره با هدف کاهش هزینه‌های مالیاتی شرکت‌ها و فردی‌ها برگزار می‌شود.

۶- پیشگیری از جرایم مالیاتی: این دوره با هدف پیشگیری از جرایم مالیاتی و ارائه راهکارهای مناسب برگزار می‌شود

دوره های پیشنهادی :

دوره های پیشنهادی برای دوره آموزشی معافیت های مالیاتی عبارتند از:

۱- دوره مقدماتی مالیات: در این دوره، اصول و مبانی مالیات و قوانین مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲- دوره تخصصی معافیت های مالیاتی: در این دوره، نحوه اخذ معافیت های مالیاتی، موارد مستثنی و اصول و مقررات آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

۳- دوره مالیات بر ارزش افزوده: در این دوره، قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده و روش‌های پرداخت مالیات از این نوع بررسی می‌شود.

۴- دوره حسابداری مالیاتی: در این دوره، نحوه حسابداری مالیاتی و اظهارنامه مالیاتی در قالب یک کتابداری مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۵- دوره بررسی مالیاتی: در این دوره، روش‌های بررسی مالیاتی و اقدامات لازم برای پیشگیری از جرایم مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۶- دوره اصول و روش‌های اخذ معافیت مالیاتی برای کسب‌وکارها: در این دوره، روش‌های اخذ معافیت های مالیاتی برای کسب‌وکارها، موارد مستثنی و اصول و مقررات آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.