ویژه نامه اخلاق

گزارش اولین نشست هم ‏اندیشی انجمن

گزارش اولین نشست هم ‏اندیشی تحلیل رویکرد انجمن به توسعه اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی در کشور ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ سالن اجتماعات کارآفرینان ساختمان تشکل ‏های اتاق تهران در ابتدای نشست سرکار خانم محبوبه امینی دبیر کل انجمن اخلاق کسب و کار و…