کارگروه مسئولیت اجتماعی تشکیل شد

0

کارگروه مسئولیت اجتماعی انجمن تشکیل شد

هدف از ایجاد این کارگروه گسترش فرهنگ مسئولیت اجتماعی، خیر عمومی و اخلاق حرفه ای در کنش‌گری اجتماعی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.