اعضای کارگروه مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
۱سیده محبوبه امینیدبیر کارگروه
۲علی صابریعضو کارگروه
۳احمد قویدلعضو کارگروه
۴علیرضا غریب دوستعضو کارگروه
۵علی مجدعضو کارگروه
۶سید ضیاالدین خرمشاهیعضو کارگروه

آخرین مطالب کارگروه مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای

پرونده خون های آلوده ازدیدگاه اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی بررسی شد

انجمن حقوق شناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی با مشارکت انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان و گروه روانشناسی اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران ،در هفتادمین نشست از مجموعه یکشنبه های حقوق شناسی ، موضوع "پرونده خون های…

نشست” اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت اجتماعی و خیر عمومی در کنشگری اجتماعی

انجمن حقوق شناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی‌ با مشارکت انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان،گروه روانشناسی اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران و موسسه دادفران شکیبا‌، در نظر دارد  نشست" اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت…