برنامه های کمیته توسعه اعضا

 • شناسایی اعضای حقیقی، حقوقی، تشکل‌ها و فعالین اقتصادی بالقوه و جذب آن‌ها؛
 • معرفی و هدایت تشکل‏ها جهت معرفی انجمن اخلاق کسب و کار به اعضای خود و تشویق به عضویت متقابل و عقد تفاهم‏نامه همکاری در صورت امکان؛
 • همکاری در معرفی انجمن و خدمات آن از طریق وب‏سایت و شبکه‏های مجازی جهت جذب اعضای جدید؛
 • برقراری ارتباط موثر میان اعضای فعلی انجمن و تلاش در جذب اعضای جدید از طریق اعضای فعلی؛
 • معرفی بنگاه‌ها و اصناف و کسب و کارها جهت آموزش دوره‌های مرتبط با حوزه اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی و ارزیابی سطح بلوغ و تعالی اخلاقی در آن‌ها؛
 • معرفی بنگاه‌ها، سازمان‌ها و افراد شاخص در اخلاق جهت اجرای فرایند ارزیابی و برگزاری مراسم اعطای جوایز اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی؛
 • فراهم آوری شرایط مناسب برای حضور و بهره‌مندی اعضای انجمن از کارگاه‌ها، دوره‌های آموزشی و سمینارهای انجمن؛
 • معرفی بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌ها جهت استقرار استانداردهای اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی؛
 • معرفی نرم‏افزار خودارزیابی اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی به بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌ها؛
 • جمع‏آوری اطلاعات مرتبط با دستاوردهای بهبود کسب وکار در بنگاه‌ها و اصناف حاصل از قراردادها و تفاهم نامه‌های همکاری فی مابین با هدف انتشار در سطح ملی و بین المللی؛
 • ایجاد شرایط بهره‌مندی اعضاء از مزایای گواهینامه عضویت در انجمن و حضور فعال و موثر در آن(به طور نمونه حضور در مناقصه‌ها، اخذ مفاصاحساب بدون ضریب و …)؛
 • حصول اطمینان از انطباق اطلاعات و دانش با آخرین دستاوردهای روز دنیا مرتبط با حوزه اخلاق در تمامی جوانب موردنیاز کسب و کارها.