در سالیان اخیر ضمن تاکید و تبلیغ بر اهمیت و ضرورت تولید کالا وخدمات و تجارت آن در کشور، متاسفانه کمتر به برخی مفاهیم معنوی و اخلاقی آن در این باب پرداخته شده است. شاید نگاه صرف به قانون و ضمانت اجرایی آن مانع ازاین مهم گردیده است و لذا این بی توجهی به اصول اخلاقی در تجارت و درارتباط با ذینفعان لطمات و صدمات زیادی به کشور وارد کرده است. آن چنان که تجارب تلخ و مصادیق بارزی از این امر را در از دست دادن بازارهای کشورهای آسیای میانه و قفقاز،عراق و افغانستان و … شاهد بودیم که همگی حاکی از غفلت از این موضوع با اهمیت بوده است و بدین طریق و فقط به واسطه سوء استفاده تعدادی افراد سودجو بازرگان یا تولیدگرنما وجه بازرگانی و تجارت خارجی و همچنین جایگاه و منزلت برخی فعالین اقتصادی و متعهد ایرانی در داخل و خارج از کشور به چالش کشیده شد. لذا بر همین اساس و به دلیل بی توجهی به این موضوع با اهمیت بود که در سال ۱۳۸۶ کمیسیون “حقوقی، قضایی و اخلاق کسب و کار” در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تشکیل شد. در اولین جلسه کمیسیون تخصصی حقوقی، قضایی و اخلاق کسب و کار که در روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۷ تشکیل گردید، اولویتهای کاری کمیسیون مورد بحث وتبادل نظر اعضاء قرار گرفت که متعاقب آن طرح تنظیم منشور ملی اخلاق کسب و کار بعنوان اولویت اصلی قرار گرفت. درباره طرح تنظیم منشور ملی اخلاق کسب و کار ابتدا جستجویی برای سابقه آن صورت گرفت و در نهایت مشخص گردید که شاید تنها اقدام انجام شده در این مورد در کشور اولین همایش بین المللی اخلاق کسب و کار در عصر جهانی شدن بوده است لذا سعی گردید که کلیه اسناد و گزارشات و متون این همایش با همکاری مرکز مطالعات جهانی شدن و اتاق تهران به عنوان متولیان امر جمع آوری گردد. در ادامه کمیته راهبری تشکلهای اتاق ایران در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱۸ اقدام به صدور مجوز فعالیت انجمنبه نام ” انجمن ملی اخلاق کسب و کار ایران ” نمود. ولی از آنجا که ثبت انجمن در اتاق عضویت اعضاء را منوط به دارا بودن کارت عضویت یا بازرگانی می نمود و امکان عضویت سایر فعالین اقتصادی مانند تشکلهای صنفی ،تعاونی ها ، اصناف و تولید کنندگان را فراهم نمود لذا تصمیم بر آن شد که انجمن در مرجع دیگری غیر از اتاق تشکیل گردد لذا در سال ۱۳۹۵ اقدامات لازم برای ثبت انجمن در وزارت کشور ( استانداری تهران) صورت گرفت که پس از طی مراحلی بالاخره پروانه فعالیت انجمن تحت عنوان ” انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان” در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ صادر و با حضور افراد زیر تشکیل گردید:

۱- محسن خلیلی عراقی رئیس هیات مدیره
۲- فرزین انتصاریان نایب رئیس هیات مدیره
۳- علی نقیب خزانه د ار
۴- سنجابی شیرازی عضو هیات مدیره
۵- محمد مهدی راسخ عضو هیات مدیره
۶- سید حسین سلیمی عضو هیات مدیره
۷- سعید جابر انصاری عضو هیات مدیره
۸- نصراله محمد حسین فلاح عضو علی البدل هیات مدیره
۹- داریوش امیر یگانه بازرس
۱۰- رحمان حسنی دبیرکل

رویکردی بر اساسنامه

به منظور ارتقای اخلاق کسب و کار ، اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی و اجرای آن در کسب و کار و بنگاههای اقتصادی کشور و نهادینه شدن آن به منظور کمک به توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی، کشور و در راستای اجرائی شدن ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷، انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان با اهداف ده گانه در ۴۱ ماده قانونی با ثبت در وزارت کشور در ۱۳۹۶ تاسیس گردید.