کتاب ها

کتاب اخلاق کسب و کار

کتاب اخلاق کسب و کار نوشتۀ محمود محمدی ارمندی، رهاوردی است برای عموم بازاریان که با چهل موضوع کاربردی، اخلاق اقتصادی را تحلیل و بررسی می‌کند. این کتاب ویژگی انواع مشاغل و کسب و کار که وظایف و نگرش‌های اخلاقی یک تاجر (کاسب، بازاری،…