مرور رده

مقالات

حکمرانی خوب و نقش و وظائف اتاق ها

مقدمه: حكمراني خوب، بيانگر تغيير پارادايم نقش دولت و حكومت ها است كه زمينه را براي مشاركت يكسان و برابر تمام شهروندان در فرآيند تصميم گيري فراهم نموده و بيانگر اين واقعيت است كه حكمراني متعلق به…
ادامه مطلب ...

سلسله مباحث اخلاق کسب و کار: قسمت دوم؛ شناخت

اشاره: در شماره پیشین نشریه کیفیت و مدیریت و در قسمت اول سلسله مباحث اخلاق کسب و کار ضمن ارایه تعریف اخلاق، به این موضوع اشاره گردید که اخلاق نه تنها مساله ای انسانی، اجتماعی و اعتقادی است، بلکه در…
ادامه مطلب ...

نقش تربیت در اخلاق کسب و کار

سلسله مباحث اخلاق کسب و کار؛ قسمت سوم؛ تربیت مقالات- مهندس فرزین انتصاریان عضو کمیته تدوین استانداردهای مدیريتی سازمان جهانی استاندارد اشاره: در قسمت نخست سلسله مباحث اخلاق کسب و کار،…
ادامه مطلب ...

فرآیند استانداردسازی (بیانیه ماموریت‌ها)

سلسله مباحث اخلاق کسب و کار قسمت پنجم؛ فرآیند استانداردسازی (بیانیه ماموریت‌ها) اشاره: در شماره قبلی که نوروز 1390 منتشر شد، کلیات استانداردسازی اخلاق کسب و کار بیان شد. در این بخش، علاوه…
ادامه مطلب ...

فرهنگ و استانداردسازی اخلاق کسب و کار

سلسله مباحث اخلاق کسب و کار قسمت هفتم؛ فرهنگ و استانداردسازی اخلاق کسب و کار اشاره: در 3 قسمت اول سلسله مباحث اخلاق کسب و کار به بیان مفاهیم نظری و پایه در اخلاق کسب و کار پرداخته و…
ادامه مطلب ...

بایدها و ضرورتهای تشکیل انجمن ملی اخلاق کسب و کار

انجمن ملی اخلاق کسب و کار ایران: بایدها و ضرورتهای تشکیل مقاله: مبانی و اصول اخلاقی، موضوعی فطرت پسند است و از این رو فراتر از مرزهای جغرافیایی و نژادی است.امروزه در فضای کسب و کار…
ادامه مطلب ...

خوب بودن یا خوب دیده شدن

احمدمسجد جامعی چرا رفتار رفتگر بجنوردی در افکار عمومی درخشید و چنین بازتاب گسترده‌ای داشت؟ چه افکار و گروه‌هایی این موضوع را مطرح کردند و چه گروه‌هایی ساده از کنار آن گذشتند؟ در یکی دو ماه اخیر…
ادامه مطلب ...