فرم ثبت نام آموزش

شرایط ثبت نام:

  • به شرکت کنندگانی که دوره ها را با موفقیت طی نمایند، گواهینامه رسمی انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی اعطا خواهد شد.
  • آخرین مهلت پرداخت هزینه ثبت نام، حداکثر ۴۸ساعت قبل از تاریخ برگزاری دوره می‌باشد.
  • هزینه دوره/وبینار/نشست را به شماره حساب ۳۹۴۱۱۰۱۴۷۸۵۸۷۸۱ بانک پاسارگاد به نام انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان واریز و فیش مربوطه را همراه فرم ارسال نمایید.
  • شماره شبا انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ۹۸۰۵۷۰۰۳۹۴۱۱۰۱۴۷۸۵۸۷۸۰۰۱ IR شناسه ملی:۱۴۰۰۷۱۵۲۱۷۱