بایدها و ضرورتهای تشکیل انجمن ملی اخلاق کسب و کار

0

انجمن ملی اخلاق کسب و کار ایران:

بایدها و ضرورتهای تشکیل

 

مقاله:

مبانی و اصول اخلاقی، موضوعی فطرت پسند است و از این رو فراتر از مرزهای جغرافیایی و نژادی است.امروزه در فضای کسب و کار جهانی نیز مبانی اخلاقی در سطوح مختلفی مورد توجه بنگاههاو سازمانهای اقتصادی ،  بویژه شرکتهای بزرگ جهانی و چند ملیتی فارغ از جنبه های اعتقادی آنها قرار دارد.

در کل اصول اخلاقی سرچشمه تمامی ارزشهای اخلاقی اند. ارزشهائی که پایه و اساس تدوین منشورهای اخلاقی،قوانین و کدهای بین المللی و استانداردهای جهانی شده اند. بعبارت دیگر استانداردهای اخلاقی که برگرفته شده مقررات، قوانین و ارزشها بوده ومسیر اجرای اصول اخلاقی را هموارمی نماید ، خود از باورهای فطری سرچشمه گرفته اند.

در ایران نیز در سالیان اخیر ضمن تاکید و تبلیغ بر اهمیت و ضرورت تولید کالا وخدمات و تجارت آن، متاسفانه کمتر به برخی مفاهیم معنوی و اخلاقی آن در این باب پرداخته شده است. شاید نگاه صرف به قانون و ضمانت اجرایی آن مانع ازاین مهم گردیده است و لذا متاسفانه این بی توجهی به اصول اخلاقی در تجارت و درارتباط با ذینفعان اقتصادی لطمات و صدمات زیادی به کشور وارد کرده است. آن چنان که تجارب تلخ و مصادیق بارزی از این امر را در از دست دادن بازارهای کشورهای آسیای میانه و قفقاز،عراق و افغانستان و … شاهد بودیم که همگی حاکی از غفلت از این موضوع با اهمیت  بوده است و بدین طریق و فقط به واسطه سوء استفاده تعدادی افراد سودجو بازرگان یا تولیدگرنما وجه بازرگانی و تجارت خارجی و همچنین جایگاه و منزلت برخی فعالین اقتصادی و متعهد ایرانی در داخل و خارج از کشور به چالش کشیده شد. لذا بر همین اساس و به دلیل بی توجهی به این موضوع با اهمیت بود که در سال ۱۳۸۴ همایشی با عنوان ” اخلاق کسب و کار در عصر جهانی شدن”  توسط جناب آقای دکتر نهاوندیان برگزار گردید.و در این راستا یکی از برنامه های اصلی ایشان پس از ورود به اتاق در سال ۱۳۸۶ نیز  گسترش و اشاعه بحث اخلاق در حوزه فعالیتهای اقتصادی بود. از اینرو در این سال کمیسیونی تحت عنوان “حقوقی، قضایی و اخلاق کسب و کار” در اتاق ایران تشکیل گردید.

که یکی از اولین و مهمترین اولویتهای کاری این کمیسیون چگونگی اشاعه اخلاق کسب و کار در بنگاههای اقتصادی و تشکلهای صنفی بود که این امر در قالب پروژه ای تحت عنوان  پروژه ” تبیین و اشاعه اخلاق کسب و کار در اتاق ایران، تشکلهای اقتصادی وابسته و بنگاههای اقتصادی کشور” دنبال گردید. که برای اولین بار به صورت آزمایشی مدل اشاعه اخلاق کسب و کار در برخی اتاقهای شهرستان، تشکلها و شرکتهای خصوصی پیاده گردید.

که یکی از مهمترین دستاوردها و خروجی های این پروژه تشکیل انجمن ملی اخلاق کسب و کار ایران در سال ۱۳۹۱ بود.

این انجمن در حال حاضر با حضوردانشمند عالی مقام آیت ا… محقق داماد بعنوان رئیس شورایعالی وانسانی خوشنام ، خیر و  نیکوکار در جامعه  جناب آقای حاج علاءالدین میر محمد صادقی بعنوان رئیس هیات مدیره کار خود را در اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی آغاز کرده است.

در اینجا باید فرصت رامغتنم شمرد تا از بانی و  پرچمدار با اخلاق این نهصت فرهنگی جناب آقای دکتر نهاوندیان نیز  کمال تشکر و قدردانی را نمود.

ترغیب و تشویق متفکران، پژوهشگران و مدیران سازمان‌های تولیدی و خدماتی، اصناف و تشکل‌ها و دیگر  سازمان‌های غیر انتفاعی برای توسعه و ارتقای اخلاق حرفه‌ای و اخلاق کسب و کار در سطح فرد، بنگاه، تشکل و عموم جامعه از یک سو و  تدوین اصول و ارزش ها در گروه های مختلف و در قالب تعهد نامه ها ، معاهدات و کنوانسیون های اخلاقی در سطوح ملی و بین المللی برای بنگاه ها ، فعالان و تشکل های اقتصادی از سوی دیگر درکنار برگزاری سالیانه ” جوایز ملی اخلاق کسب و کار با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  و کشاورزی ایران از جمله اهداف اصلی این انجمن می باشد.

 

همچنین  لزوم ارتباط سازنده با رسانه‌های جمعی و تهیه فیلم‌های آموزشی و انتشار کتب و نشریات، علمی و ترویجی در امور اخلاق حرفه‌ای و اخلاق کسب و کار نیز بعنوان یک کار فرهنگی – ترویجی از وظایف مستمر این انجمن در آینده خواهد بود.

این انجمن قصد دارد تا با تکیه بر ارزشهای اخلاقی نهادینه شده در دین مبین و جهان شمول اسلام و کلام خردمندانه و جاوید مولای متقیان حضرت علی (ع) در نهج البلاغه به همراه استفاده از آخرین مدلها و الگوهای استاندارد اخلاقی تجربه شده جهانی به ترویج تدریجی اخلاق کسب و کار در بنگاههای اقتصادی کشور بپردازد.

امید است این انجمن بتواند با استفاده از منابع غنی تاریخی و اسلامی  و استفاده از تجارب سایر مراکز و انجمن های مشابه خود در سایر کشورهای پیشرفته گامی مهم در حوزه ماموریت و  فعالیتهای ذاتی خود بردارد و لذا شایسته است تا همه فعالین اقتصادی متعهد و اخلاق مدار جامعه ایرانی در ترویج و اشاعه فرهنگ اخلاق کسب و کار درسه  سطح اخلاق  فردی ،اخلاق حرفه ای و اخلاق سازمانی  با انجمن ملی اخلاق کسب و کار ایران همکاری نمایند.

 

رحمان حسنی

دبیر سابق انجمن ملی اخلاق کسب و کار ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.